Winter and summer in Drøbak.
 
 Flyfoto som viser huset vårt markert