Modem forklart for folket

I en mektig trykksak fra TBK fristes det med utallige varianter av telefoner i de villeste farger og fasonger. For å yte best mulig service har TBK brukt en hel side på å forklare vanskelige ord og uttrykk som benyttes i katalogen.
Modem er et av de ordene som blir forklart, og det er sikkert fornuftig, ettersom modem er noe som visstnok alle må ha, men som ingen begriper hva er.
Nå blir det altså endelig forklart:

"Modem er en modulator/demodulator. Brukes vanligvis om en enhet som modulerer digitale signaler inn på en bærebølge, for å muliggjøre overføring av data over analoge samband. På tilsvarende måte demodulerer enheten innkommende analoge signaler digitalt til informasjon. Brukes også internt i telefonnettet om enhet som modulerer flere analoge samband inn på et annet samband med større båndbredde, og som igjen demodulerer den andre veien."

Og dermed skulle det være klart hva et modem er.

(Hugin og Munin, Vårt Land 8. nov. 1991)

  < Back     Next >