Væpnerarbeid i Sauda
 17. mai 19?? i Sauda.
De største guttene er fra venstre: Andreas Jacobsen, Ingve Ritland og Odd Lunde
      Saudavæpnere på vei til eller fra Stavanger ca 1946:
3. rekke: Roald Håland, Sigmund Tveito, William Huse, Ådne Håland, Andreas Wahl.
2. rekke: Odd Guggedal ?, NN, Oddvar Skjold, Njell Søndenå.
Foran: Sigfred Skåre, Hans Kristoffersen, Enok Thomassen.
  Væpnerhytta i Sauda blei bygd i 19??
Uthuset blei bygd i 1952?, stort sett av gamle materialer vi fikk fra fabrikken. Samtidig satte vi opp en vegg på kjøkkenet for å dele av en soveplass. Den blei bygd av pultlokk fra folkeskolen!
Her fra en påskeandakt i 19??
    Væpnerhytta 19??
Bl.a. Sverre Sørås, Alf Skåre, Inger Feyling
      Saudavæpnere når hvor?
Bakerst: Tore Håheim, Ragnar Solberg, Jon Geir Brekke, Einar Norås, Bjørn Langeland, Nils Fosstveit
3. rekke: Torfinn Grindheim, Odd Lund, Reidar Johansen, Steinar Sahr, Einar Kili, Sverre Sørås
2. rekke: Kjell Solberg, Jan Sørensen, ? Johansen
Forrest: Odd Danielsen, Alf Skåre, Elsa Solland, Vesla Kristensen, Sigrun Hoftun, Kari Fløgstad