Landsleir i Stavern 19??
     Andakt ved Knut Inge Tysnes fra Hønefoss
I bakgrunnen Berven Hansen og ??
     Trygve Pedersen ? fra Egersund