Litt av hvert
Her er det tanken at det skal være plass til litt av hvert.

 Væpnersaker Mimrefest i Stavanger 18.1.02 og diverse gammelt.
 Bryllup Liv Berit og Lars Olav Dato: 02.02.02.
Vielse i Gamle Aker kirke,
fest på Nordre Skøyen Hovedgård.
 Ingrid 70 år Fest i Brekko 10.5.02.
Dugnad i Rag 11.5.02
 Litt fra Goethes fargelære Når man ser på en hvit strek på svart papir gjennom et prisme, oppfatter øyet som kjent spekteret ROGGBIF.
Men ikke alle vet at når vi ser på en svart strek på et hvitt papir, blir spekteret BIFPROG
PowerPoint-eksempel