Hensikten med all teknisk informasjon er
at leseren ved hjelp av informasjonen
skal kunne gjøre noe som hun/han ikke hadde kunnet gjøre uten informasjonen.
Leseren skal:
          * kunne
få til å virke
         
* kunne bruke
         
* kunne reparere
         
* kunne vedlikeholde
         
* kunne ta beslutning om kjøp
 

(Et sidesprang: Noen mener at uttrykket hun/han evt. han/hun ikke er noe godt,
og foreslår nyordet "haun", som skal dekke begge deler).