Fra tekniske beskrivelser til industrireklame og profilering 

Dette er historien om Elektrisk Bureaus beskrivelsesavdeling,
som i sine siste leveår ble en del av selskapet Infotema.

Det startet i 1966 med en nyopprettet avdeling for tekniske beskrivelser. Etter noen år ble EBs reklameavdeling inkludert, og vi ble kalt "avdeling for beskrivelser og reklame". Senere ble virksomheten utvidet med kopisenter og skiltproduksjon (og ellers alt hva en bedrift trenger for å profilere seg) og fikk navnet Infotema.
Vi har gått veien fra EB via ABB og Nera til oppløsningens øyeblikk.
Vi har opplevd utviklingen fra spritduplikator og skrivemaskin og "klipp-og-lim" til Macintosh med scanner, laserskriver og CD-brenner.
Og teknisk informasjon har forandret seg fra "reisebeskrivelser" til "funksjonell framstilling".
Interessant har det vært hele tiden! Jeg ser det som et privilegium å ha fått være med.
Sigmund Tveito

Infotema i denne sammenheng må ikke forveksles med Infotema Reklamebyrå AS, som ble etablert av reklamefolkene våre da Infotema AS ble oppløst.

     

uploaded 11 mai 2004

OBS! I denne "boka" er de fleste små bildene "thumbnails", som man kan klikke på for å komme til et større bilde eller en relatert fil.
Noen av filene er i pdf-format og kan bare leses hvis man har Adobe Acrobat Reader (kan lastes ned gratis fra http://www.adobe.com/).