Produkter > Tekniske beskrivelser > Prosjekter > Telefoner/sentralbord

Asbjørn og Grethe D. lagde en rekke bruksanvisninger for ulike telefonapparater og sentralbord.
De fikk god tilbakemelding.

   PABX-bruksanvisninger (1979)
  FOX Key Telephone System
Laget av EB Servicesenter/Stb for EB ScanWord 1985.
  Brukerveiledning for UniTel Memo 1986
(Linken fører til en eldre bruksanvisning fra 1985)
   Brukerveiledning for UniTel Express 1986