Er dette virkelig Johansen, eller er det kanskje Obstfelder?

(Forelesningsrabling)