Datagrafikk, PAINTER

Der er intet
man blir mere
pessimist af

enn at sidde
og ha glemt
hva man er trist af.

Kumbel