"Husverten var i Heimevernet"

Det innscannede fotoet
er vist i kapittel
Places > Trondheim.

Her er det viderebearbeidet i Photoshop.