Velkommen til kunstgalleriet

 

 Utstilling av egne og andres "kunstverk".

Noe er scanna inn, slik som denne tredimensjonale figuren, som blei lagt rett i scanneren.
Noe er avfotografert med digitalkamera.
Noe er tegnet i Painter eller andre programmer.