Dette er den første datagrafikken jeg fikk se. Den er printet ut på fjernskriver på senderstasjonen i Bodø i 1966 og er et bilde av Mao. Består av bokstavene x, o, v, m, w, n, h, p, i, f, s, noen av dem oppå hverandre.
Abraham Lincolns tale fra 1861:

På litt avstand fra skjermen ser man at det er Lincoln som er avbildet.
 
Dette er visstnok et bilde av Lenin, satt sammen av avisutklipp. Jeg tror det stammer fra Ingeniørnytt i 1982?

Dette er fra en reklame for Monotype fonter.
 

John F. Kennedy. Men nå er vi over i den perioden hvor det er lett å lage slike bilder i Photoshop. Kfr. bildet av Bodvar under stikkord Pilegrim.