Matematikk 1

Matematikk 2

 

Hver av tre like store sirkler går gjennom sentrum av de to andre.
Er det røde fellesarealet i midten større eller mindre enn en kvart sirkel?
Dette skal du finne ut ved å bruke en passer.

Matematikk 3
 


I den første figuren ser vi lett at DE+FG+HB=AC og AD+EF+GH=BC. Det er altså like langt å gå A-D-E-F-G-H-B som å gå A-C-B.

Tilsvarende er det i neste figur, som bare har flere trinn.
Så kan man øke antall trinn mer og mer, og stadig er det like langt å gå begge veier.

Til slutt har vi gjort trinnene mikroskopiske, og da ender vi opp med at hypotenusen (skrålinjen AB) i trekanten er like lang som summen av katetene (AC+CB).

Det er altså ingen vits i å ta snarveier!

Matematikk 4
Spørsmål: Hva foretrekker du, et lykkelig liv, eller et rekesmørbrød?
Svar: Et rekesmørbrød.
Fordi: Ingenting er bedre enn et lykkelig liv, og et rekesmørbrød er bedre enn ingenting.

Matematikk 5
Hva er galt med følgende bevis:
x = y
xx = xy
xx - yy = xy - yy
(x + y) (x - y) = y (x - y)
x + y = y
2y = y
2 = 1

Matematikk 6
Symbolisme: (q
a r) a ((p a q) a (p a r))
Leses slik: Hvis "hvis q er sann, så er r sann" er sann, så er "hvis "hvis p er sann, så er q sann" er sann, så er "hvis p er sann, så er r sann" sann" sann.

Matematikk 7
Da Jonassen ble alene, bestemte han seg for å ta en reise til Syden. Men han hadde lyst til å ta med seg sine voksne barn. Han hadde tre sønner, og hver av sønnene hadde en søster. Hvor mange billetter bestilte han?

Matematikk 8
En mann som er 180 cm høy står 2 meter fra et speil. Hvor høyt må speilet være for at mannen skal se seg selv i helfigur?

Matematikk 9
Gjennom sentrum av ei kule er det boret et sylindrisk hull som er 6 cm langt. Hva er volumet til resten av kula? (Til hjelp: volumet av ei kule er 4/3 * Pi * R * R * R)

Matematikk 10
En ansatt hadde notert seg at om han skulle fra første til andre etasje i varehuset, tok det 90 sekunder å gå opp rulletrappen når den sto stille, mens den fraktet ham opp på 60 sekunder når den var i drift. Hvor lang tid ville han bruke om han brukte sin vanlige gangfart når trappen er i drift?

Matematikk 11
Sitat fra Tanums store rettskrivningsordbok:
"Trieder: legeme med tre sider".
Men hvordan ser et slikt legeme ut?