Gåter
Hvilket norsk ord uttales alltid galt, selv av språkforskere?  tlaG
 Hvilke mennesker har utseendet imot seg?  telieps i ges res mos eD
 Hvis en norsk tiur legger et egg på grensen mellom Norge og Sverige, blir da egget å betrakte som svensk eller norsk?  gge ekki reggel neruiT
   
   

Nøtter
 I kjelleren står det tre kasser merket slik: "EPLER", "APPELSINER" og "EPLER OG APPELSINER".
Du får vite at alle kassene er merket feil, og du får bare lov til å trekke én frukt fra én kasse. Hvilken kasse ville du trekke en frukt fra for å klarlegge den korrekte merking?