På rømmen

Luftventiler kan brukes til så mangt. Fra arkitektstudentenes tegnesal
NTH ca. 1957.

 

 
DER GIKK LYSET

Hver eneste kveld må vi gjennom noen opprivende sekunder - ikke alltid uten å komme til å si en masse stygge ting-mens vi famler etter det stearinlyset vi vet vi har kjøpt, men ikke vet hvor vi har lagt. Selvfølgelig finner vi dette til slutt. Omsider finner vi sogar fyrstikkesken, selv om denne fantasiløse lille tingesten saktens har fantasi nok til å stikke seg bort i mørket.
Men savnet av et apparat som i rette øyeblikk tenner stearinlyset er påtrengende.

Det er en ære for oss å kunne presentere et apparat som i all sin enkelhet likevel vil eliminere dette savnet. Vi gjengir apparatet nedenfor.


 Beskrivelse av apparatets funksjon:

Ved at der trekkes i snoren F vil denne strammes og der vil oppstå et trekktrykk i pistolens avtrekker. Dette vil igjen føre til at pistolen C avfyres og kuglen vil gå i en rett linje mot det punkt som pistolen er innstillet på at treffe. Dette punkt er i dette tilfelle «knibseren» på en lighter A. Det er av stor betydning for apparatets videre funksjon at denne lighter er en Ronson lighter. Ved at kuglen anslår mot knibseren vil lighteren tennes og dennes flamme vil igjen tenne stearinlyset, som står på nattbordet. Imedens dette pågår vil kuglen rikosjetere og gå i en bue mot biapparatet B. Dette apparatet har som funksjon at slukke den påslåtte lighter. Kuglen vil etter å ha endt sin bane anslå mot den skje (det være seg en vanlig spiseskje), som er fastbundet til bunnen av en bøtte som inneholder vann. Ved anslaget av kuglen vil bøtten begynne å pendle og noget av vannet vil unnslippe og falle ned på den brennende lighter og slukke denne.

Hvis nu apparatet har vært montert nøyaktig etter beskrivelsen og tegningen, vil hele denne operasjon forløpe på nogle sekunder. Stearinlyset vil flamme opp og lesningen kan fortsette så godt som uavbrudt.

Man vil så spørre hvilken kraft det er som lager trekktrykket i snoren.
Svaret er forbløffende enkelt; Elefanten eller-hvis man ikke har nogen elefant - et nesehorn. Det siste kan også benyttes som hermetikkopptaker.
Idet lyset blir utkoblet vil elefanten (nesehornet) tusle bort og legge seg i kurven sin under ovnen. Hvis snoren F på forhånd er festet til elefantens snabel (nesehornets horn), vil det ønskede trykktrekk i snoren opprettes, og apparatet vil begynne å fungere.

Det er også av viktighet at man ved monteringen av snoren F påser at denne løper godt klar av nattmøblet N.

Trondheim den 12. 2. 55.
L. B. von Brausewetter. oppfinner
(Under Dusken, 26.2.1955)


 
   

 

Disse treskruene er fra 1969.

Man kunne vinne en reise til syden hvis man leverte en skriftlig anvisning på nye forskrudde bruksområder for skruene ved inngangen til ferie fritid ´69 på Sjølyst.


Og så var det jærbuen som kolliderte. Dama i den andre bilen hadde skylda og var lei seg. Da uttalte jærbuen de trøstende ord: "Å, det var nå litt mi skyld og, eg kunne jo kjørt om Kvednaland".

Personlige rekord

Ein eller aen gong,
greie ein eller aen galning
å løyba 60-meteren
på 3 sekundar.

Ein eller aen gong,
hoppe ein eller aen tøffing
357 meter på ski
baglengs.

Ein eller aen gong,
lyfte ein eller aen muskelklump
980 kilo jern
på strage arm.

Ein eller aen gong,
før eller siden.

Javel?

Gunnar M. Roalkvam: "På sykkel mot stjernene"
Det Norske Samlaget, Oslo 1995.
_________________________________________________________

PCM = PulsKodeModulasjon